Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców – jaką zapewnia pomoc?

Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców powinny być wykupione przez każdą osobę, która ma zamiar szukać w Polsce zatrudnienia lub starać się o pobyt czasowy/stały. Dzięki temu można liczyć na zwrot kosztów leczenia – obcokrajowiec zostaje bowiem objęty ubezpieczeniem dopiero wówczas kiedy opłaci prywatną polisę lub zostanie zatrudniony w ramach umowy o pracę.

Dlaczego należy wykupić polisę?

W Polsce bezpłatną opieką medyczną w ramach NFZ objęta jest każda osoba ubezpieczona – pracownicy, członkowie ich rodzin czy zarejestrowane osoby bezrobotne. W tym gronie nie ma obcokrajowców, którzy sami powinni pamiętać o konieczności wykupienia polisy lub płacić za każdą wizytę u lekarza lub wykonane badanie. Stosunkowo niewysoka składka pozwala uchronić się przed wysokimi kosztami leczenia szpitalnego, wizyty u stomatologa czy zwykłego lekarza rodzinnego. Największym problemem są nagłe przypadki zagrożenia zdrowia i życia, gdzie za każdą świadczoną pomoc będzie naliczana stosowna opłata – chory może tylko żałować, że nie wykupił wcześniej ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczeń dla obcokrajowców

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców ze strony polisaobcokrajowca.pl może mieć bardzo szeroki zakres, który można indywidualnie dobrać do własnych potrzeb. Na ogół świadczenia objęte polisą obejmują wizytę u lekarza POZ oraz stomatologa, wykonywanie badań laboratoryjnych mających na celu postawienie diagnozy, wykonywanie niezbędnych zabiegów chirurgicznych i ambulatoryjnych, a także możliwość uzyskania zwrotu wydatków ponoszonych na zakup leków czy środków opatrunkowych. Dodatkowo ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców może obejmować transport chorego do ojczyzny lub transport zwłok w razie nagłego zgonu. Koszt wykupienia polisy jest niewielki w stosunku do zakresu pomocy, jaką oferuje. Co ważne, ubezpieczenie można w łatwy