Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców – jaką zapewnia pomoc?

Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców powinny być wykupione przez każdą osobę, która ma zamiar szukać w Polsce zatrudnienia lub starać się o pobyt czasowy/stały. Dzięki temu można liczyć na zwrot kosztów leczenia – obcokrajowiec zostaje bowiem objęty ubezpieczeniem dopiero wówczas kiedy opłaci prywatną polisę lub zostanie zatrudniony w ramach umowy o pracę.

Dlaczego należy wykupić polisę?

W Polsce bezpłatną opieką medyczną w ramach NFZ objęta jest każda osoba ubezpieczona – pracownicy, członkowie ich rodzin czy zarejestrowane osoby bezrobotne. W tym gronie nie ma obcokrajowców, którzy sami powinni pamiętać o konieczności wykupienia polisy lub płacić za każdą wizytę u lekarza lub wykonane badanie. Stosunkowo niewysoka składka pozwala uchronić się przed wysokimi kosztami leczenia szpitalnego, wizyty u stomatologa czy zwykłego lekarza rodzinnego. Największym problemem są nagłe przypadki zagrożenia zdrowia i życia, gdzie za każdą świadczoną pomoc będzie naliczana stosowna opłata – chory może tylko żałować, że nie wykupił wcześniej ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczeń dla obcokrajowców

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców witaminy w czerwonych jabłkach może mieć bardzo szeroki zakres, który można indywidualnie dobrać do własnych potrzeb. Na ogół świadczenia objęte polisą obejmują wizytę u lekarza POZ oraz stomatologa, wykonywanie badań laboratoryjnych mających na celu postawienie diagnozy, wykonywanie niezbędnych zabiegów chirurgicznych i ambulatoryjnych, a także możliwość uzyskania zwrotu wydatków ponoszonych na zakup leków czy środków opatrunkowych. Dodatkowo ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców może obejmować transport chorego do ojczyzny lub transport zwłok w razie nagłego zgonu. Koszt wykupienia polisy jest niewielki w stosunku do zakresu pomocy, jaką oferuje. Co ważne, ubezpieczenie można w łatwy